کلیدواژه‌ها = انفجار زیرسطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میدانی رفتار درون صفحه دیوار آجری تحت اثر انفجار زیرسطحی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 233-242

امیر هوشنگ اخویسی؛ محمد ملکشاهی