نویسنده = محمد حسین خانزاده
تعداد مقالات: 6
1. بارزدایی فرکانسی مبتنی بر سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 243-250

مسعود حاجی اکبری؛ محمدحسین خانزاده


3. طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 351-364

سید محسن حسینی؛ محمدحسین خانزاده


4. ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 245-253

محمدحسین خانزاده؛ محمدرضا نباتی راد؛ علیرضا اشرفی