نویسنده = محمدحسین خانزاده
بارزدایی فرکانسی مبتنی بر سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 243-250

مسعود حاجی اکبری؛ محمدحسین خانزاده


ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 245-253

محمدحسین خانزاده؛ محمدرضا نباتی راد؛ علیرضا اشرفی