ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل

نویسندگان

1 اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، گروه شهرسازی

2 دانشگاه تهران

چکیده

تجزیه و تحلیل چگونگی رفتار عناصر شهری در زمان زلزله و بعد از آن، از اهمیت بسزایی در مدیریت بحران برخوردار است. در این میان، تجزیه و تحلیل کارایی شبکه ارتباطی به دلیل نقش گسترده‌ای که در طول چرخه مدیریت بحران و به‌ویژه در مرحله امدادرسانی دارد، می‌تواند تاثیر بسزایی در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر داشته و بدین وسیله به افزایش سرعت امدادرسانی و در نتیجه کاهش تلفات بینجامد. در این راستا، در این مقاله به طبقه‌بندی میزان کارایی شبکه ارتباطی محله خاک سفید (به عنوان یکی از محلات با بافت فرسوده و ریشه اسکان غیررسمی در کلانشهر تهران) در مواقع بروز بحران، از طریق شناسایی معیارهای آسیب‌پذیری شبکه ارتباطی در مقیاس محلی و تحلیل آنها در محله مذکور پرداخته شده و بدین ترتیب نقاط آسیب‌پذیر شناسایی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که در منطقه مورد مطالعه، برخی از مسیرها به لحاظ آسیب‌پذیری در رده بالایی قرار دارند و در مواقع بروز سانحه و پس از آن از کارایی بسیار پایینی برخوردار خواهند بود. بنابراین لازم است در این مواقع از مسیرهای جایگزین برای امدادرسانی این نقاط استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها