نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آباکوس بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • آب شرب طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • آنالیز حساسیت بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • آنتن شبه ‏اپتیک طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 123-133]

ا

 • ابر مهاربند کمانش ناپذیر چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • احراز هویت بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • ارزیابی امنیت الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]
 • ارزش‌گذاری دارایی‌ها ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • استخراج خوشه یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]
 • الگوریتم PSO طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • امنیت مقید مشارکت واحدها(SCUC) برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • انتخاب آنتن توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • انفجار شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 205-210]
 • انفجار بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]

ب

 • باتری تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • بار انفجار چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • بار انفجار بررسی رفتار میراگر اصطکاکی در مهاربندهای ضربدری در برابر نیروی انفجار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 357-367]
 • بارهای پالسی استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]
 • بازآرایی تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • بازتابنده تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]
 • بازی دوماتریسی روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • بالانس SINR توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • بتن ‌الیافی بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • بتن پیش‌تنیده بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • بردار اندازه‌گیری ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • برنامه‌ریزی درجه دوم روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • برنامه‌ریزی مشارکت پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • بلور فوتونی طراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص دی‌ان‌ای [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 451-463]
 • بمب گرافیتی کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • بمب گرافیتی یک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 403-414]
 • بهینه سازی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروهای آشفته طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • بهینه‌سازی چندهدفه مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 167-173]

پ

 • پایداری گذرا بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • پایگاه مرزی طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • پانل ساندویچی بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • پخش توان AC برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • پدافند غیرعامل پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • پدافند غیرعامل کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • پدافند غیرعامل طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • پدافند غیرعامل ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • پدافند غیرعامل تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • پردازش تحلیلی برخط کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • پرسپترون چندلایه طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • پیش‌بینی پایداری زاویه‌ای سیگنال بزرگ (گذرا) الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]
 • پلاسمون‌های سطحی طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 275-278]
 • پهپاد بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • پهن باند افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • پوسته نیمه استوانه‌ای بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • پوشش سه بعدی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]

ت

 • تاب‌آوری ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • تابع انرژی گذرا بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • تازدگی انتگرالگیر افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • تحلیل عددی بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • تخصیص سلاح پویا مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 167-173]
 • تخمین بار مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • تخمین حالت ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • ترایود بازتابی تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]
 • تزریق داده غلط ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • تصمیم بهینه روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • تصویربرداری موج میلی‏متری طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 123-133]
 • تعمیم ویژگی‌ها کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • تغییر پیکربندی (بازآرایی) کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • تقسیم‌بندی معنایی تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • تقسیم فرکانسی متعامد الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • تهدیدات انسان‌ساخت طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • توپوگرافی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • تولیدات پراکنده ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]

ج

 • جذب انرژی بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • جریان نوری تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

ح

 • حاصل‌ضرب هادامارد ماتریس‌ها چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • حملات چندمرحله‌ای کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • حمله الکترونیکی تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]
 • حمله بیوتروریستی طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 299-307]
 • حمله غیرقابل تشخیص ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]

خ

 • خانه هوشمند بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • خرابی بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • خرابی فشاری بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • خرابی کششی بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • خطاهای انسان ساخت مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • خوشه‌بندی ساختاری- محتوایی یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]
 • خوشه‌بندی گراف یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]

د

 • داده‌کاوی چندبعدی کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • دترمینان ماتریس چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • دریفت طبقات چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • دسته‌بندی طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]
 • دنباله عددی پیل چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • دیوار بتن آرمه بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 369-382]
 • دوبینی تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]
 • دوره حین خطا الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]

ذ

 • ذخیره‌سازهای انرژی الکتریکی تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]

ر

 • رادار طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • رفتار چرخه‌ای چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • رفتار غیرخطی چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش‌ناپذیر به‌منظور بهینه‌سازی رفتار سازه‌های بلند تحت بار انفجار [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 211-230]
 • رمز یکبار مصرف بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • رمزگذار تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • رمزگشا تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • رمزنگاری منحنی بیضوی بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • روانگرایی شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 205-210]
 • روش غلاف تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]

ز

 • زیرساخت‌های حیاتی به‌هم‌پیوسته ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • زیست حسگر طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 275-278]
 • زیست حسگر طراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص دی‌ان‌ای [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 451-463]

س

 • سامانه انرژی تجدیدپذیر طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • سامانه تشخیص نفوذ کاهش هشدارهای سامانه‌های تشخیص نفوذ به کمک تعمیم ویژگی‌های حملات در حوزه داده‌کاوی چندبعدی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 429-437]
 • سامانه چند ورودی/چند خروجی الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • سامانه حفاظت ویژه یک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 403-414]
 • سامانه سوخت‌رسانی طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]
 • سامانه قدرت ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 391-401]
 • سامانه‌های توزیع ارزش‌گذاری خطوط سامانه‌های توزیع برق جهت تسریع روند بازیابی و بهبود شاخص تاب‌آوری با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 383-389]
 • سیستم اطلاعات مکانی بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • سیستم پایش سراسری الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]
 • سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]
 • سیستم قدرت ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • سناریوی نبرد روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]
 • سونار طراحی سامانه سوناری با قابلیت دسته‌بندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی فراابتکاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 191-203]

ش

 • شبکه توزیع کاهش احتمال خاموشی مناطق حساس نظامی با تغییر پیکربندی شبکه توزیع هنگام حمله با بمب گرافیتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]
 • شبکه توزیع برق تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 415-427]
 • شبکه توزیع هوشمند مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • شبکه عصبی عمیق تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم‌بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • شبکه مخابراتی ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • شبکه‌های برق تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • شرایط بحرانی پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • شکل‌دهی پرتو الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]

ط

 • طراحی اپتیکی و روش باریکه‏ ی گاوسی طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 123-133]
 • طراحی بهینه طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 135-143]

ف

 • فرستنده بهینه‌سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها) [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 289-297]
 • فرستنده لورن استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]
 • فرماندهی و کنترل مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 167-173]

ق

 • قضیه جمع پذیری تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]

ک

 • کارت هوشمند بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و رمزنگاری منحنی بیضوی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 439-450]
 • کاهش تلفات تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • کدگذاری چند کد جدید روی ماتریس دنباله‌های پیل [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 95-106]
 • کدینگ فرکانس- زمان- فضا (STF) الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • کلیدزنی انتقال(TS) برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • کنترل پیش‌بین (MPC) استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]
 • کنترل توان توازن SINR از طریق اعمال توام تخصیص توان و انتخاب آنتن در مسیر فراسوی یک سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره انبوه [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 239-250]

گ

 • گراف خصوصیت یک راه‌حل افزایشی جهت خوشه‌بندی محتوایی- ساختاری یک گراف [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-121]
 • گرافن طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 275-278]
 • گیرنده‌های رادیویی افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • گلینت تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]

ل

 • لامپ‌های ماکروویو تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]

م

 • مارپیچ دو گانه تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]
 • مایکروویو طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • مدل ساختاری تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]
 • مدلسازی عددی شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 205-210]
 • مدولاتور دلتا سیگمای متعامد افزایش مرتبه مدولاتور دلتا سیگمای متعامد بدون اضافه کردن بلوک‌های فعال برای گیرنده‌های رادیویی پهن باند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 185-190]
 • میراگر اصطکاکی بررسی رفتار میراگر اصطکاکی در مهاربندهای ضربدری در برابر نیروی انفجار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 357-367]
 • مرتبه چندگانگی الگوریتم شکل‌دهی پرتو در کدهای فرکانس-زمان-فضا (STFBF) برای دستیابی به مرتبه‌ی کامل چندگانگی و بهبود کیفیت مخابره [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • میزان دینامیک حرارتی خط(DTLR) برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 335-345]
 • مشاهده‌پذیری تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • مشخصه‌های سرد تحلیل مشخصه‌های سرد ساختار کند موج مارپیچ دوگانه با ارائه یک مدل ساختاری برای کاربرد در لامپ موج رونده [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 263-273]
 • مکان یابی خطا مکان‌یابی خطا در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تخمین بار دینامیکی فیدر در مواجهه با خاموشی‌های انسان‌ساخت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 145-153]
 • منابع پاسخ‌گویی بار پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-21]
 • منابع فتوولتائیک بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • مهاربند ضربدری بررسی رفتار میراگر اصطکاکی در مهاربندهای ضربدری در برابر نیروی انفجار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 357-367]
 • مواد جاذب طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 175-183]
 • موج انفجار بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-94]
 • موج انفجار بررسی عددی تأثیر هندسه بر میزان جذب انرژی پانل‌های ساندویچی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 347-355]
 • مونوپالس تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 251-261]

ن

 • ناپایداری ولتاژ بلندمدت یک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 403-414]
 • نظریه تراوش ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 325-334]
 • نظریه فازی روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 238-231]

و

 • واحد سنجش فازور (PMU) تحلیل و ارزیابی امنیت سایبری شبکه برق در حالت بازآ رایی شبکه از منظر مشاهده‌پذیری PMU [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 41-49]
 • ویرکیتور تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-68]

ه

 • هوش مصنوعی الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 309-324]

ی

 • یک‌سوساز فعال استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-165]