نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیبپذیری ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • آسیب فشاری و کششی تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • آستانه ی محدودکنندگی محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • آستیگماتیسم شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]
 • آلومینیوم تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • آنالیز عددی بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 201-208]
 • آنالیز ویدیو خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • آنتن هوشمند طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 329-350]

ا

 • اثر عدسی کر شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]
 • احتمال حمله موفقیت‌آمیز ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • ارزیابی امنیت ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • ارزیابی ریسک ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • ارزش بار ازدست‌رفته تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • استاندارد EPC C1 G2 شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • استراتژی مدیریت توان به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • اسکادا سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • اصل Rao–Blackwellization فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • اصول پدافند غیرعامل انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • اطلاعات دوخطی برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]
 • افزایش چگالی توان طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • افزایش قابلیت اطمینان طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • الگوریتم رقابت استعماری انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • امنیت شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • امنیت انرژی سایت‌های دفاعی انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • انتخاب واژه نامه خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • انرژی تأمین نشده تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • انفجار تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • انفجار عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 169-181]
 • اهداف زمینی برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]

ب

 • بدافزار یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • برآورد امکان پایش برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]
 • برنامه‌ریزی خطی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • بیم‌سوئیچ شده طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 329-350]
 • بی‌هنجاری‌های مغناطیسی زیرسطحی مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]

پ

 • پخش آلودگی مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • پخش بار بهینه اصلاح‌شده انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به‌منظور افزایش امنیت انرژی در سایت‌های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • پخش بار فازی ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • پدافند غیر عامل روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • پرتابگر الکترومغناطیسی طراحی منبع تغذیه برای پرتابگرهای الکترومغناطیسی کویلی – القایی با استفاده از مبدل های ماتریسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-138]
 • پرتابگر کویلی– القایی طراحی منبع تغذیه برای پرتابگرهای الکترومغناطیسی کویلی – القایی با استفاده از مبدل های ماتریسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-138]
 • پروتکل های احراز هویت سامانه های RFID شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • پلی‌یورتان بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]

ت

 • تحلیل پویا یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • تحلیل تفاضلی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • تحلیل خطی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • تخمین فازور روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • تشخیص ناهنجاری سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • تهدید خودی سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • توان ذخیره تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • تولید پراکنده روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • تئوری احتمال ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • تئوری امکان ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]

ج

 • جاروب خطی ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • جذب امواج رادار بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • جذب انرژی تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

چ

 • چگالی اهمیتی بهینه فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]

ح

 • حسگرگازی بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]
 • حسگر مقاومت شیمیایی بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]
 • حمله ها شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]

خ

 • خسارت ناشی از حمله ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • خطای تطبیقی ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • خلاصه‌سازی ویدیو خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • خم بیضوی پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]

د

 • دسترس ناپذیری تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • دی‌متیل‌متیل فسفانات بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]

ر

 • ردگیری چندهدفه فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • ریزشبکه DC به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • ریزشبکه‌های به همپیوسته به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • رله جهت یاب روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • روش مونت‌کارلو تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-167]
 • روش‌های فیزیکی مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]
 • روش واهمامیخت اویلر مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]

ز

 • زیرساخت ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • زوج سازی پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • زوج سازی تیت پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]

ژ

 • ژئومغناطیس‌ مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]

س

 • ساختار سویچینگ دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]
 • سازه‌های مدفون مغناطیسی مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]
 • سامانه اویونیک جنگنده ها طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • سیستم اطلاعات مکانی ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • سیستم تصویربردار ماهواره‌ای.‌ ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • سطح امنیت طراحی و ساخت آنتن هوشمند برای بهبود امنیت لینک های ارتباطی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 329-350]
 • سطح عملکرد عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 169-181]
 • سطح محدودکنندگی محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • سنجنده صوتی ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-157]
 • سنگرشکن بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 201-208]
 • سوپررزولوشن ارزیابی عملی روش فراتفکیک پذیری در تصاویر ماهواره ای بر مبنای پیاده سازی یک دوربین تصویربرداری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 219-232]
 • سوراخ شدن تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

ش

 • شبکه بیزین ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • شبکه توزیع روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 193-200]
 • شبکه قدرت ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 289-304]
 • شبیه سازی اجزای محدود تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • شفافیت یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • شنود لیزری مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]

ف

 • فرکانس تکرار پالس طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • فریم کلیدی خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]
 • فضاهای زیرزمینی بررسی تاثیر موج انفجار بر روی تونل‌های زیرزمینی مطالعه موردی: محدوده شمال تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 201-208]
 • فیلتر ذره ای فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • فمتوثانیه شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]
 • فوم تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

ق

 • قاب خمشی بتن مسلح عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 169-181]
 • قفل‌شدگی مدی شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]

ک

 • کدینگ تنک خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 315-326]

گ

 • گرافن اکساید احیا شده بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 269-276]

ل

 • لایه نشانی مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]
 • لایه‌های انتشار بازگشتی دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 251-259]

م

 • ماهواره‌های تصویربرداری برآورد امکان پایش اهداف زمینی توسط ماهواره‌های تصویربرداری اپتیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 277-287]
 • مبدل DC-DC مادولار به کارگیری ریزشبکه‌های به هم پیوسته برای افزایش تداوم برق‌رسانی شبکه‌های توزیع در شرایط اضطراری [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 233-250]
 • مبدل سوئیچینگ DC/DC نظامی طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 351-364]
 • مبدل ماتریسی طراحی منبع تغذیه برای پرتابگرهای الکترومغناطیسی کویلی – القایی با استفاده از مبدل های ماتریسی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-138]
 • مجازی‏سازی به کمک سخت‏افزار یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • محدودکننده محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • محدودکننده ی مبتنی بر فرکانس محدودکننده مبتنی بر فرکانس دیودی اصلاح شده جهت استفاده در سیستم آنتن هوشمند [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 139-148]
 • محرمانگی شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 183-191]
 • محیط تحلیل یک چارچوب بهینه و شفاف برای تحلیل خودکار بدافزار [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 71-80]
 • مخزن بتنی استوانه ای تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • میدان متناهی دودویی پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازه‌های مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 305-314]
 • مسئله بهینه‌سازی کوله‌پشتی ارائه روشی برای ارزیابی و کاهش ریسک سامانه قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 327-337]
 • معماری سخت افزاری پیاده سازی سخت‌افزاری سیستم های رمزنگاری بر اساس زوج سازی تیت با استفاده از FPGA روی F 2^283 [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • مقابله غیرعامل مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 119-126]
 • منابع آب مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]

ن

 • نانوذرات بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • نانوذره تیتان بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • نانوکامپوزیت بررسی جذب امواج راداری در ناحیه فرکانسی X توسط نانوکامپوزیت فریتی در بستر پلی یورتان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • نشانگذاری لیزری طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • نمونه بردار Gibbs فیلترذره مبتنی برMCMC به منظور ردگیری چندهدفه در میان مشاهدات خام و آشکارنشده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 81-94]
 • نوسانگر شبیه‌سازی رفتار قفل‌شدگی مد عدسی کر در نوسانگر لیزر تیتانیوم سفایر با کاواک متقارن یا غیرمتقارن [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 59-70]

و

 • ورق ساندویچی تحلیل ضربه عمودی در سازه ساندویچی با درنظرگرفتن مکانیزم‌های مختلف جذب انرژی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]

ه

 • هدایت لیزری طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]
 • هیدروکد AUTODYN تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-58]
 • هشدار سیستم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هشدار برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی در سیستم اسکادا [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 209-218]
 • هشدار و فریب لیزری طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 107-117]

ی

 • ی شیمیایی مدلسازی زمان رسیدن آلودگی فسژن اکسیم به حداکثر میزان در رواناب (مطالعه موردی: مناطق مجاور رودخانه کن و شمال سیل ‌برگردان غرب تهران) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]