شبیه‌سازی قفل شدگی مدی به روش مدولاسیون فرکانس در لیزر Nd:YLF و بررسی تأثیر واکوکی بر پارامتر های لیزر

نویسندگان

1 سپاه

2 سپاه- جنگال

چکیده

امروزه لیزرهای فوق کوتاه در بسیاری از بخش­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. تخریب لایه­های نازک، تولید ساختارهای سه بعدی، تولید امواج تراهرتز،‌ انواع طیف سنجی نظیر فروشکست القایی لیزر پالس فوق کوتاه و‌ فروشکست القایی فیلامان، جراحی‌های مختلف پزشکی و کاربرد در  فیزیک هسته­ای فقط گوشه­ای از موارد استفاده این لیزرها می­باشند. در این مقاله ابتدا پدیده مدولاسیون فرکانس بررسی می­شود و سپس قفل شدگی مدی فعال توسط مدولاسیون فرکانس مورد بررسی نظری قرار داده می‌شود. در واقع این روش برای تولید پالس‌های فوق کوتاه با مدوله کردن تلفات کاواک و یا تغییرات فاز در یک رفت و برگشت درون کاواک است. این کار با استفاده از مدولاتور آکوستواپتیکی و مدولاتور الکترواپتیکی انجام می‌شود. همچنین شبیه‌سازی‌ برای این قفل شدگی مدی در لیزر Nd:YLF به روش خود سازگار انجام می­شود. در این روش فرض می‌شود که شکل پالس، در یک رفت و برگشت درون مشدد، تغییر نمی­کند و پالس گاوسی اولیه، گاوسی باقی خواهد ماند. پالس‌هایی کوتاه‌تر از 40 پیکوثانیه با انرژی 120نانوژول و نرخ تکرار 250 مگاهرتز از نوسانگر طراحی شده به‌دست آمدند.

کلیدواژه‌ها