دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی صداهای منتشر شده از شناورهای سطحی با استفاده از الگوریتم کانولوشنی موبایل‌نت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

حسن اکبریان؛ محمدحسین صداقی


قدرت- انتقال و توزیع

ارایه یک روش بهبودیافته نهان کاوی گفتار در داده های صوتی مبتنی بر VoIP با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

حجت اله مقدسی؛ حمید دهقانی


مقاله پژوهشی

یک مدل سه سطحی نظریه بازی‌ها برای مدل‌سازی مدافع و مهاجمین با در نظر گرفتن استراتژی فریب بین آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

حامد دهقان؛ حمید بیگدلی


فیزیک - اپتیک و لیزر

بررسی و شبیه‌سازی پارامتر CN2 و تاثیر آن بر توزیع شدت میانگین، اندازه لکه، شعاع انحنا و طول ریلی باریکه لیزری منتشر شده در اتمسفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

مهدی صفر بیرانوند؛ سجاد قاآنی؛ ناصر سیاهوشی