کلیدواژه‌ها = مصالح –ساخت-سازه‌های مدفون بتنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مصالح و مقایسه روش‌های اجرایی در ساخت سازه‌های مدفون بتنی در معرض انفجار

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-106

سید عظیم حسینی؛ عباس اکبر پور نیک قلب رشتی؛ حسن احمدی؛ بابک امین نژاد