کلیدواژه‌ها = ABAQUS
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 369-382

محمدحسین تقوی پارسا؛ علی گراوند


2. تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-180

سیدرحمان اقبالی؛ مهسا ابراهیمی؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ سیدمحمدرضا کوچکی محمدپور


3. تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 207-216

سید علی گله داری؛ حسین خدارحمی؛ سعید حدیدی مود؛ علی اکبر کریمی