نویسنده = حمید دهقانی
ایجاد اهداف کاذب در سامانه‌های تصویربردار راداری SAR

دوره 12، شماره 3، آبان 1400، صفحه 307-317

نرجس سادات واعظ؛ مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی


تاثیر جهت‌گیری ساختمان و هندسه دید در تصاویر SAR

دوره 12، شماره 3، آبان 1400، صفحه 319-334

فاطمه امجدی پور؛ مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی


ایجاد اختلال در تصویربرداری SAR با استفاده از رفلکتورها

دوره 4، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 239-246

حمید دهقانی؛ کیومرث موسی زاده