نویسنده = محمدرضا کرمی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-50

محمدعلی شمع علیزاد بایی؛ زین‌العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی