نویسنده = زین‌العابدین نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-50

محمدعلی شمع علیزاد بایی؛ زین‌العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی


2. تشخیص و تصحیح تقلب در طرح‌های تسهیم محرمانه با استفاده از کدهای سه‌سه‌یی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 5-12

زین‌العابدین نوروزی؛ ابراهیم محمدی